Chính sách bảo mật

20/09/2019
Pandu Việt Nam
Chia sẻ
  1. 1. Đối tượng người dùng nền tảng Pandu.

Nền tảng Pandu gồm các đối tượng người dùng như sau:

·         Người dạy: là những đối tượng có nhu cầu chia sẻ kiến thức chuyên môn, có nhu cầu tìm lớp dạy, tìm người học trên nền tảng.

·         Người học: là những đối tượng có nhu cầu tìm người dạy trên nền tảng.

·         Phụ huynh: là các bậc cha mẹ có liên quan, kết nối thông tin với người học.

  1. 2.    Mục đích và phạm vi thu thập

Với cơ chế là nền tảng kết nối, giới thiệu người học, phụ huynh cho người dạy và ngược lại. Việc thu thập dữ liệu thông tin người dùng để Pandu lưu trữ, xử lý trong quá trình kết nối giới thiệu, cho những thông báo gửi đến người dùng hoặc cung cấp các dịch vụ khác mà Pandu phát triển trên cùng nền tảng.

Các thông tin người dùng mà chúng tôi thu thập bao gồm: các thông tin cá nhân, thông tin học vấn, thông tin liên hệ, các hình ảnh bằng cấp, chứng chỉ, hình ảnh cá nhân, và một số thông tin khác liên quan đến từng đối tượng người dùng.

Các thông tin còn được chúng tôi quản lý tài khoản của người dùng, lưu trữ các nhật ký giao dịch trên nền tảng.

  1. 3.    Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin người trong các phạm vi hoạt động như sau:

-       Cung cấp, kết nối, giới thiệu người dạy kèm cho người học, phụ huynh.

-       Cung cấp, kết nối, giới thiệu lớp dạy, yêu cầu tìm người dạy cho người dạy, gia sư.

-       Gửi các thông báo đến người dùng những sản phẩm, dịch vụ có trên Pandu.vn hoặc các thông báo liên quan đến hoạt động sử dụng nền tảng cua người dùng.

-       Dùng để liên hệ đến người dùng để xử lý các yêu cầu, thắc mắc, phản hồi hoặc những đánh giá dịch  vụ, sản phẩm từ người dùng.

-       Chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng.

-       Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Pandu có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài những phạm vị trên, không ai có quyền xâm phạm vào dữ liệu thông tin của người dùng.

  1. 4.   Thời gian lưu trữ thông tin
  2. Thời gian lưu trữ thông tin của người dùng tối thiểu 2 năm và tối đa 5 năm. Đến năm thứ 5 chúng tôi sẽ có thông báo gửi đến người dùng về việc có tiếp tục sử dụng hệ thống của Pandu hay không.

Người dùng cũng có thể tự hủy, xóa tài khoản thông tin trên nền tảng của chúng tôi.

  1. 5.    Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Sử dụng các thiết bị có có thể truy cập vào website như điện thoại, laptop để tiếp cận, chỉnh sửa, quản lý thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào website Pandu.vn.

  1. 6.    Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

·         Thông tin người dùng trên Pandu.vn được Pandu cam kết bảo mật tuyệt đối, đảm bảo tính nguyên vẹn, an toàn và chỉ sử dụng trong phạm vi phù hợp cho mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

·         Chúng tôi cũng có những quy định bên thứ ba khi sử dụng thông tin người dùng có trên nền tảng của Pandu.

·         Người dùng khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan được hiển thị trên nền tảng  và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy tất cả thông tin đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác

Bài viết tương tự